Q-bital Healthcare Solutions is een snel groeiend bedrijf. Wij zijn onderdeel van Vanguard Healthcare Solutions, een Britse, particuliere, internationale aanbieder van klinische diensten en infrastructuur die klanten in de gezondheidszorg wereldwijd ondersteunt. Vanguard Healthcare Solutions is opgericht in 1999.

Onze speciaal ontworpen en gebouwde modulaire faciliteiten voorzien onze klanten van nieuwe of vervangende operatiekamers, endoscopiesuites en sterilisatie- en diagnostische afdelingen.

Voor onze vestiging in Nieuwegein, Nederland, zijn wij op zoek naar een Engineer HVAC & water.

Je werkt in het ontwerpteam Installatietechniek met een teamleider en collega-engineer. Ook werk je ook samen met bouwkundig tekenaars en werkvoorbereiders. Als engineer ben je het technisch geweten in de ontwikkel-, ontwerp- en realisatiefase en werk je mee aan projecten met maatschappelijke impact.

Verantwoordelijkheden van de Engineer HVAC & water:

 • Ontwerpen en berekenen van gebouwinstallaties
 • Selecteren hoofdcomponenten met lange levertijden, zoals luchtbehandelingskasten
 • Opstellen van principeschema’s en installatieconcepten
 • Integreren van te ontwerpen systemen
 • Begroten van installaties en aanvragen van offertes
 • Voortgangsbewaking van engineeringswerkzaamheden
 • Inschakelen van adviseurs voor de juiste toepassing van lokale wet- en regelgeving
 • Beoordelen tekenwerk en detailengineering van derden
 • Signaleren van meer- en minderwerk
 • Coördineren en bewaken kwaliteit tekenwerk
 • Bijhouden van relevante wet- en regelgeving

Voordelen als jij bij Q-bital werkt:

 • Een internationale, uitdagende en dynamische werkomgeving
 • Marktconform en concurrerend salaris
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • De werkmentaliteit (can-do-benadering) van een klein bedrijf met de zekerheid van een grote onderneming

Gevraagde voorwaarden aan de Engineer HVAC & water:

 • HBO werk- en denkniveau, richting werktuigbouwkunde of installatietechniek of aanverwante opleidingen als MIT / HIT en TVVL (minimaal MBO-4)
 • Ervaring als Engineer (HVAC & water), idealiter minimaal 3 jaar
 • Goede Office 365-vaardigheden, vooral Excel
 • Vloeiend Nederlands (of Engels)

Heb je interesse? Stuur dan je cv en korte motivatie aan Andrew Tippins, Talent Acquisition Partner AndrewTippins@Q-bital.com.

Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Peter Breman, directeur projectbureau +31(0)653384630 of Reinoud Baas, hoofd techniek +31(0)641102877.

 


 

Q-bital Healthcare Solutions is a fast-growing company. We are part of Vanguard Healthcare Solutions, a UK-based, privately owned, international provider of infrastructure and clinical services supporting healthcare clients worldwide. Vanguard Healthcare Solutions was established in 1999.

Our purpose-designed and built mobile and modular facilities provide our clients with new or replacement healthcare spaces including operating theatres, endoscopy suites and sterilisation and diagnostic departments.

For our office in Nieuwegein, the Netherlands, we are looking for an Engineer HVAC & water.

You will work in the Installation Engineering team with a team leader and fellow engineer and also collaborate with architectural draftsmen and work planners.  As an engineer, you are the technical conscience in the development, design and phases and work on projects with social impact.

Responsibilities of the Engineer HVAC & water:

 • Designing and calculating building installations
 • Selecting main components with long delivery times, such as air handling units
 • Drawing up principle diagrams and installation concepts
 • Integrating systems to be designed
 • Estimating installations and requesting quotations
 • Monitoring the progress of engineering activities
 • Consulting on the correct application of local legislation and regulations
 • Assessing the drawings and detailed engineering of third parties
 • Signalling variation work
 • Coordinating and monitoring quality of drawings
 • Keeping track of relevant laws and regulations

Benefits of working for Q-bital include:

 • An international, challenging and dynamic working environment
 • Market-based and competitive salary
 • Good secondary employment conditions
 • The work mentality (‘can do’ approach) of a small company with the security of a large company

Required conditions to the Engineer HVAC & water:

 • HBO work and thinking level, direction mechanical or installation engineering or related training such as MIT / HIT and TVVL (minimum MBO-4)
 • Experience as an Engineer (HVAC & water), ideally at least 3 years
 • Good Office 365 skills, especially Excel
 • Fluent Dutch (or English)

Interested? Then please send your CV and coverto Andrew Tippins, Talent Acquisition Partner AndrewTippins@Q-bital.com.

If you have any questions about this vacancy, please contact Peter Breman, project office director +31(0)653384630 or Reinoud Baas, head of engineering +31(0)641102877.